Kom ihåg-listan november till december

Du missar väl inga viktiga datum under hösten? Resultat ger dig kom ihåg-listan du behöver som företagare.

12 november

  • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för oktober, betalning.

  • Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för oktober, deklaration och betalning.

– Moms för september (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.

– Moms för juli–september (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

  • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2018, betalning och deklaration.

20 november

EU-försäljning för oktober (vid månadssammanställning på papper).

26 november

EU-försäljning för oktober (vid månadssammanställning elektroniskt).

  • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för oktober, deklaration.

– Moms för oktober, deklaration och betalning.

  • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 september 2018, betalning och momsdeklaration.

  • Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 september 2018, betalning och momsdeklaration.

30 november

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 30 april 2018)

3 december

Preliminär självdeklaration (F-skatt och särskild A-skatt).

Sista dag att deklarera elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår avslutat

31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

12 december

  • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för november, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för november, betalning.

  • Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för november, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för november, deklaration och betalning.

– Moms för oktober, deklaration och betalning.

  • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, elektronisk momsdeklaration)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2018, betalning och deklaration

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.