Kom ihåg-listan september till november

Viktiga datum för dig som företagare att komma ihåg under hösten.

13 augusti

 • Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 maj eller 30 juni 2018.
 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juli, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juli, betalning.

17 augusti

 • Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juli, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för juli, deklaration och betalning.

– Moms för juni (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.

– Moms för april–juni (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

20 augusti

 • EU-försäljning för juli (vid månadssammanställning på papper).

27 augusti

 • EU-försäljning för juli (vid månadssammanställning elektroniskt).
 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juli, deklaration.

– Moms för juli, deklaration och betalning.

 • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 juni 2018, betalning och momsdeklaration.

 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 juni 2018, betalning och momsdeklaration.

31 augusti

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 januari 2018).

3 september

 • Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på högst 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

12 september

 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för augusti, betalning.

 • Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för augusti, deklaration och betalning.

– Moms för juli, deklaration och betalning.

20 september 

 • EU-försäljning för augusti (vid månadssammanställning på papper).

25 september

 • EU-försäljning för augusti (vid månadssammanställning elektroniskt).

26 september

 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för augusti, deklaration.

– Moms för augusti, deklaration och betalning.

 • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli 2018, betalning och momsdeklaration.

 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli 2018, betalning och momsdeklaration.

1 oktober

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 28 februari 2018).

12 oktober

 • Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 juli eller 31 augusti 2018.

12 oktober

 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för september, betalning.o

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för september, betalning.

 • Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för september, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för september, deklaration och betalning.

– Moms för augusti, deklaration och betalning.

22 oktober

 • EU-försäljning för september (vid månadssammanställning på papper).
 • EU-försäljning för juli–september (vid kvartalssammanställning på papper).

25 oktober

 • EU-försäljning för september (vid månadssammanställning elektroniskt).
 • EU-försäljning för juli–september (vid kvartalssammanställning elektroniskt).

26 oktober

 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för september, deklaration.

– Moms för september, deklaration och betalning.

 • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 augusti 2018, betalning och momsdeklaration.

 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 augusti 2018, betalning och momsdeklaration.

31 oktober

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 mars 2018).

1 november

 • Sista dag att deklarera på papper för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

5 november

 • Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på högst 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 maj eller 30 juni 2018.

12 november

 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för oktober, betalning.

 • Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för oktober, deklaration och betalning.

– Moms för september (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.

– Moms för juli–september (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

 • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2018, betalning och deklaration

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation