Nu sänks bolagsskatten

Bolagsskatten sänks och ränteavdragen begränsas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn.

På torsdagen fattade riksdagen beslut om regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Skattereglerna har setts över för att regeringen vill motverka företagens möjligheter att använda så kallade räntesnurror eller så kallad aggressiv skatteplanering. Vinster ska inte kunna föras ut obeskattade från Sverige genom ränteavdrag.

Beslutet innebär att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. Begränsningen sker enligt EBITDA-regeln som innebär att avdragen baseras på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent och företag får dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor. Förslaget berör i första hand större företag.

I och med de nya reglerna införs också avdragsförbud för ränteutgifter i vissa situationer. Det gäller till exempel när företagen utnyttjar olikheter i andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett. Förändringen bygger på tvingande EU-regler och syftar till att minska skatteflykten, skriver riksdagen på sin webbsida.

Som Resultat skrivit om tidigare ska ändringar i avdragsrätten finansiera att bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent. Sänkningen sker i två steg. För beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent. Därefter sänks den till 20,6 procent.

Riksdagen har också fattat beslut om att ändra reglerna som rör värdeminskningsavdrag för hyreshus. Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får tolv procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av. Detta inom en sexårsperiod från att hyreshuset byggts klart. Förhoppningen är att det ska stimulera byggandet av hyreshus.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.

Läs mer: Nya skatteregler för företagssektorn

Charlotta Marténg 

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation