Osäkerhet bland företagare kring nya lagen om e-faktura

Från 1 april 2019 är det krav på elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Men många företagare vet inte vad förändringen innebär och riskerar därför att förlora affärer.

Alla företag som från och med 1 april blir leverantörer åt stat, kommun och landsting måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard. Pappersfakturor, inskannade fakturor och PDF-filer kommer inte längre att vara tillåtna. Det gäller även fakturor som sänds till de flesta kommunala och landstingsägda bolag samt en del statliga bolag.

I Sverige genomför 200 000 privata företag och organisationer offentliga affärer. Behovet av information och en ökad medvetenhet bland företag är därför stort. Många vet inte vad förändringen innebär och vad som krävs för att leva upp till gällande lagkrav.

– Det är lätt att komma igång. Tekniken för företag att börja fakturera elektroniskt är på plats och det finns lösningar för alla typer av verksamheter. En del små och medelstora företag har svårt att ta klivet över till e-faktura när de endast har ett par fakturor per år, men går man över och blir elektronisk ser man snabbt vinsterna, säger Anna Elverheim, nytillträdd styrelseordförande i nätverket för elektroniska affärer (NEA) samt Hogias e-fakturaexpert.

En vanlig missuppfattning är att företagare likställer pfd-faktura med e-faktura. Men en e-faktura går rakt in i mottagaren system och attesteringen kan därför komma igång snabbare. En pdf-faktura behöver däremot scannas eller läsas in i mottagarens system, vilket tar längre tid och risken för att uppgifter feltolkas är större.

– En stor del av alla fakturor hanteras fortfarande i pappersformat i Sverige. Av de 1,4 miljarder fakturor som årligen skickas skrivs uppskattningsvis en miljard fakturor ut på papper och skickas med vanlig post. Om vi i stället skickar fakturorna elektroniskt skulle vi slippa en stor mängd koldioxidutsläpp per år från distribution av alla dessa brev och ytterligare koldioxidutsläpp från pappersproduktionen, säger Anna Elverheim.

Norge, Danmark och Finland har exempelvis sedan länge en infrastruktur för att skicka och ta emot elektroniska fakturor.

– Nu är det dags för svenska företag som gör affärer med offentlig sektor att förbereda sig. Det är enkelt och miljövinningen är stor. Börja med att ringa leverantören av ekonomi- eller faktureringssystem för att höra vad de rekommenderar för lösning, säger Anna Elverheim.

Kravet på e-fakturor gäller för upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan datumet omfattas inte retroaktivt av lagen.

Vad? 

Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling omfattar alla fakturor en leverantör utfärdar till följd av en offentlig upphandling, och direktupphandlingar, enligt följande lagar:

  • Lagen om offentlig upphandling
  • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
  • Lagen om upphandling av koncessioner
  • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Skillnad mellan e-faktura och pdf-faktura?

Enligt lagen avser elektroniska fakturor sådana fakturor som har utfärdats, översänts och mottagits i ett strukturerat elektroniskt format. Det sistnämnda innebär att det ska vara möjligt att behandla fakturorna automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura uppfyller inte detta krav.

Källa: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Läs mer hos Myndigheten för digital förvaltning: Frågor och svar obligatorisk e-faktura

Sofia Hadjipetri Glantz 

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation