Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Företag Beskrivning av behandling
A3 IT Lagring av data, support och service
Fortnox Lagring av data, support och service
Scandoc Webbaserade tjänster för fakturahantering
Next Lagring av data, support och service
BL Info, APSIS Skickar E-post baserade på adresslistor
Scancloud Webbaserade tjänster för fakturahantering
IT Connect E-post