Sänkt bolagsskatt för företag allt närmare

Sänkt bolagsskatt och minskade möjligheter till ränteavdrag. Det är kärnan i regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Förslaget är nu ett steg närmare att bli verklighet, då regeringen överlämnat en proposition till riksdagen.

Bakgrunden till att skattereglerna för företagssektorn ses över är att regeringen vill motverka företagens möjligheter att använda så kallade räntesnurror, eller så kallad aggressiv skatteplanering. Företagens vinster ska inte kunna föras ut obeskattade från Sverige genom ränteavdrag, anser regeringen.

Regeringen vill att riksdagen beslutar om en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn. Begränsningen ska baseras på en så kallad EBITDA-regel (en modell som används av flera andra västländer), med ett avdragsutrymme om 30 procent samt en alternativ förenklingsregel där beloppsgränsen sätts till fem miljoner kronor. Förslaget kommer i första hand beröra större företag.

Ändringarna i avdragsrätten ska finansiera att bolagsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent från 2021. Sänkningen ska ske i två steg. För beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent. Därefter sänks den till 20,6 procent.

Regeringen vill också stimulera byggandet av hyreshus. Det ska ske genom att ett så kallat primäravdrag vid nyproduktion av hyreshus införs.

Övriga förslag i propositionen är:

  • Att skatteregler om finansiella leasingavtal införs.
  • Ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler).
  • Att reglerna om begränsningar av ränteavdrag för vissa interna lån snävas in.

Nu ska propositionen behandlas av riksdagen. Sista dag för ledamöterna att lämna motioner var 18 maj.

Charlotta Marténg

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation