Skattefria sjukförsäkringar försvinner

Snart blir det dyrare att ha en sjukförsäkring genom jobbet. Riksdagen har fattat beslut att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård. De nya reglerna införs 1 juli i år.

Runt 650 000 personer i Sverige har i dag en privat sjukvårdsförsäkring. Av dessa är det sju av tio som får den betald av företaget. Förslaget har fått kritik från olika håll, bland annat har Företagarförbundet Fria Företagare varnat för att vårdköerna riskerar att förlängas och Företagarna har krävt att förslaget ska skrotas. Kritikerna har framhållit att förslaget innebär försämringar för både företagarna och för enskilda individer.

När riksdagen behandlade frågan valde de att ställa sig bakom regeringens förslag. I och med att förslaget antagits av riksdagen kommer nu skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

De nya reglerna innebär att en anställd som får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare, till exempel en sjukvårdsförsäkring, nu kommer att förmånsbeskattas. Arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten.

Det finns dock undantag i förslaget. När det handlar om insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands finns skattefriheten kvar. Skattefriheten kommer även finnas kvar för statligt anställda stationerade utomlands när det gäller förmån av vård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar.

Ändringen innebär inga förändringar när det handlar om förmåner av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.

De nya reglerna ska tillämpas första gången när det handlar om förmån av hälso- och sjukvård och läkemedel som har tillhandahållits efter 30 juni 2018. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.

Charlotta Marténg

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation