Skogskonton och beskattning vid arv

Pengar på ett skogskonto kan föras över genom arv, utan beskattning, även om dödsboet skiftas efter dödsåret. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

För skogsbruk gäller att den som bedriver skogsbruk kan få avdrag vid beskattningen för belopp som sätts in på ett skogskonto. Däremot är uttagen från skogskonto skattepliktiga. Tanken är att man på det här sättet ska kunna fördela intäkterna från skogsbruket på flera år.

Men vad händer när skogsmark och medel på ett skogskonto ärvs? Även då får den närstående ta över medlen på kontot utan att beskattning sker, och i stället ska de beskattas när uttag från kontot görs. Skatteverket har drivit ett mål där myndigheten hävdade att ett sådant övertagande förutsätter att dödsboet skiftas under dödsåret.

Frågan har under vintern varit uppe i Högsta förvaltningsdomstolen, som gick på samma linje som Skatterättsnämnden gjorde när den tog ställning. Krävs det att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning? Nej, svarar Högsta förvaltningsdomstolen. Dödsboet kan skiftas senare utan att beskattning utlöses. Domstolen fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Charlotta Marténg 
Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3592-18

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation