Uppfyller ditt företag lagkraven efter Brexit?

I svensk lagstiftning finns krav på bosättning inom EES. Var uppmärksam så att din styrelse inte bryter mot lagen efter Brexit.

Mycket är ännu oklart kring Storbritanniens utträde ur EU. Huruvida landet kommer att lämna med eller utan avtal återstår att se. Helt klart är dock att många företag och föreningar kommer att påverkas, oavsett om det blir en hård eller mjuk Brexit.

Tidningen Resultat har vid flera tillfällen tidigare skrivit om vad du bör tänka på för att förbereda ditt företag för Brexit. Det har handlat såväl om tull- som om moms-frågor. Nu går även Bolagsverket ut med information kring Brexit. Om Brexit blir verklighet kommer Storbritannien att bli ett tredjeland, det vill säga inte längre vara ett EES-land efter 29 mars, i förhållande till övriga EU-länder.

Bolagsverket framhåller att det är viktigt att se till att aktiebolaget, eller den ekonomiska föreningen, även efter Brexit uppfyller det så kallade bosättningskravet. Inom svensk lagstiftning finns det nämligen krav på bosättning inom EES. Risken finns att styrelsen efter Brexit inte längre uppfyller bosättningskravet.

Bosättningskravet innebär att:

  • styrelseledamöterna (minst hälften av dem, inklusive arbetstagarledamöter, ska vara bosatta inom EES)
  • styrelsesuppleanterna (minst hälften av dem, inklusive arbetstagarsuppleanter, ska vara bosatta inom EES)
  • verkställande direktören
  • alla vice verkställande direktörer
  • särskilda firmatecknare (minst en ska vara bosatt inom EES).

Om inte företaget uppnår bosättningskravet ska bolagsstämman ändra företrädare så att kravet uppfylls.

Läs mer: Bolagsverket: Är din verksamhet redo för Brexit?

Läs mer: 3 råd hur du förbereder ditt företag för Brexit

FAKTA:

Bosättningskravet gäller aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar, europabolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar, europakooperativ, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, kooperativa hyresrättsföreningar, medlemsbanker, sparbanker och sambruksföreningar.

Charlotta Marténg

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation