Val 2018: Behövs en ny företagsform?

Tycker riksdagspartierna att det är aktuellt med en ny företagsform för nystartade och små verksamheter? Partierna ger sin syn på ämnen som rör företagande och näringsliv.

Revisions- och redovisningsbranschens tidning Balans har inför riksdagsvalet 9 september undersökt hur riksdagspartierna resonerar kring frågor som rör företagande och näringsliv. Resultat publicerar svaren, i samarbete med tidningen Balans. Två frågor har tidigare publicerats, och tredje ämnet vi fokuserar på är om det är aktuellt med en ny företagsform för nystartade och små verksamheter.

Många mindre verksamheter bedrivs i aktiebolag och måste därför tillämpa regelsystem som inte är relevanta. Ett exempel är beslutet om ansvarsfrihet i ett enmansbolag. Samtidigt är det knappast möjligt att ytterligare stretcha aktiebolagslagen. Hur ser ni på möjligheten att ta fram en företagsform särskilt designad för nystartade och små verksamheter?

Vänsterpartiet (V)

Vi har inget sådant förslag, men det låter som en intressant idé.

Centerpartiet (C)

I flera andra länder finns system som ger möjlighet till omfattande regelförenklingar för de absolut minsta företagen. Vi vill att en ny företagsform införs för riktigt små företag även i Sverige. Det gäller företag med begränsad omsättning och vi kallar företagsformen ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör i dag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. I stället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässig skatt, baserad på omsättningen. Genom att ingångsföretag endast betalar en sådan omsättningsskatt krävs det inte att de upprätthåller samma omfattande bokföring som vanliga företag måste göra. För att möjliggöra denna nya företagsform i praktiken ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en plattform som tillåter att skatt dras direkt, via en app, vid elektroniska köp.

Kristdemokraterna (KD)

Det är centralt för oss att minska de onödiga reglerna på företagande. När formerna för företagande förändras måste också lagstiftningen följa med och anpassas. Vi är därför positivt inställda till att se över hur lagstiftningen kan förbättras i syfte att förenkla för mindre företag.

Liberalerna (C)

I Sverige finns möjligheten att starta och driva ett antal bolagsformer som saknar aktiebolagets kapitalkrav, till exempel enskild firma och handelsbolag. Dessa bolagsformer kan vara dåligt anpassade för dagens snabbväxande företagskonstellationer, där företagsoptioner fungerar som det främsta incitamentet för att locka investerare och anställda. Vi skulle därför vilja se en enklare bolagsform för småföretag till exempel enligt den modell som finns i Tyskland, ett så kallat ug (Unternehmergesellschaft).

Socialdemokraterna (S)

Att motverka regelkrångel är en viktig fråga för många småföretagare. Vi vill främst fortsätta vårt arbete med att förenkla för småföretagare genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, särskilt inriktat mot kontakten till offentlig sektor. Redan i februari 2016 slöts en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting för att minska på regelkrånglet för restaurangföretagare. Näst på tur är besöksnäringen: hotell och evenemang. Vi har också nu gjort det möjligt för företagare att lämna in sina årsrapporteringar digitalt, något som tidigare inte varit möjligt.

Miljöpartiet (MP)

För många små och nystartade näringsverksamheter som tagit sig från hobbystadiet kan enskild firma eller handelsbolag vara en bättre bolagsform än AB, även om det medför en risk med ökat personligt ansvar. Det finns helt enkelt fördelar och nackdelar med respektive företagsform, men att införa ytterligare varianter riskerar att komplicera ytterligare för nyblivna företagare och den som står på gränsen till att starta eget. Vi ser i dagsläget därför inget sådant behov men tror på att tillgängliggöra information om vilken företagsform som kan vara lämplig för olika typer av verksamhet och i olika skeden av verksamhetens utveckling. Miljöpartiet har i regering drivit igenom att verksamheter med en omsättning på upp till 30 000 kronor är momsbefriad.

Moderaterna (M)

Regler ska vara ändamålsenliga och utformas på så sätt att det är möjligt att driva en verksamhet med en administration inom rimliga gränser. Vi vill därför utreda enklare företagande med mindre administration och lägre beskattning för företag med relativt låg omsättning.

Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna utesluter det inte men vi ser inte ytterligare en företagsform som det mest angelägna för att stimulera entreprenörskap och företagande. Genom våra offensiva förslag för näringslivsklimatet som helhet bjuder vi företagen en god miljö att utvecklas och verka i. Det handlar till exempel om krafttag för att förenkla regelbördan och minska de administrativa kostnaderna, upprätta internationellt konkurrenskraftiga skatter. Våra satsningar på små och medelstora företag är omfattande vad gäller sänkta kostnader för att anställa.

Pernilla Halling

Publiceras i samarbete med tidningarna Resultat och Balans.

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation