Villkor & integritet

Allmänna villkor

Baker Tilly Asplunds är medlemmar i FAR som är redovisnings- och revisionsbranschens organisation. FAR har bland annat som uppgift att ta fram gemensamma dokument så som uppdragsbrev och allmänna villkor. Uppdragsbrevet syftar i första hand till att öka båda parternas förståelse för innehållet i tjänsten samt klargöra respektives rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen. För FAR:s medlemmar är ett skriftligt uppdragbrev, signerat av båda parter, ett krav och vi upprättar ett för varje åtaget uppdrag. Nedan finns att läsa de särskilda villkor som i övrigt ska gälla för uppdragen.

FAR:s allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster

FAR:s allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Integritetspolicy

Baker Tilly Asplunds värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur Baker Tilly Asplunds AB samlar in och använder dina uppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem. Vid frågor kring vårt integritets- och dataskydd är du välkommen att kontakta oss på asplunds@bakertilly.se

Personuppgiftsansvar

Baker Tilly Asplunds är endast personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Våra kunder är personuppgiftsansvariga för de uppgifter om individer som de utlämnar till oss att hantera, detta regleras i ett så kallat Personuppgiftbiträdesavtal som skrivs med varje kund.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter Baker Tilly Asplunds hanterar kommer normalt direkt från kunder eller i samband med att kunder köper eller använder våra tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller för att kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta.

Vad gör vi med personuppgifterna?

Den information vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra tjänsterna till våra kunder. Vi säljer inte vidare information till tredje part.

Vilka får ta del av personuppgifterna?

De medarbetare på Baker Tilly Asplunds som tar del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Baker Tilly Asplunds kan i vissa fall använda sig av personuppgiftsbiträden och underbiträden. De biträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Baker Tilly Asplunds har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare inte ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Baker Tilly Asplunds omfattar.

Här kan du se en förteckning över Baker Tilly Asplunds personuppgiftsbiträden och underbiträden.

Vidare kan Baker Tilly Asplunds komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om kund har godkänt att vi gör det.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Personuppgifter kommer inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna inhämtats. Dock med hänsyn till lagstadgade krav på arkivering av arbetsdokumentation.

Personuppgifter om prenumeranter (gällande ex nyhetsbrev) raderas vid avslutad prenumeration.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi hanterar om dig.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter då de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. När dina personuppgifter däremot behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller på grund av rättsliga skyldigheter är det inte möjligt för oss att radera dem.

Cookiepolicy

Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Så här stänger du av lagring av cookies i din webbläsare:

Chrome

Explorer

Firefox

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

 

Disclaimer

Baker Tilly Asplunds AB is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Baker Tilly Asplunds AB is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Asplunds, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.


Integritetspolicyn uppdaterades senast 28 maj 2018.

 

Baker Tilly Asplunds AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation